تحقیق عقد ضمان و آثار آن

مقاله عقد ضمان,عقد ضمان و اثار آن,مفهوم ضمان,اوصاف عقدضمان,مقایسه عقد ضمان باقراردادهای مشابه,آثارضمان,نقل ذمه,تابعیت شرایط دین ضامن ازعقد ضمان,ضمان اخص,ضمان اعم,شرایط مورد ضمان,اثر عقد ضمان,انواع ضمان,تعریف ضمان معاوضی,تعریف ضمان|34023430|ogq
در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق عقد ضمان و آثار آن را دنبال می کنید .

دانلود تحقیق با موضوع بررسي عقد ضمان و آثار آن،در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمهمفهوم ضماناوصاف عقد ضمانمقایسه عقد ضمان با قراردادهای مشابهآثار ضماننقل ذمهآثار تعهدات فوق در تنظیم روابط ضامن و طلبکارتابعیت شرایط دین ضامن از عقد ضمانتعدد ضامنینضمان ترامی در ضمان نقل دمه وضم ذمهضمان اخصضمان اعماوصاف عقد ضمانشرایط مورد ضماناثر عقد ضماننکاتی درباره عقد ضمانانواع ضمانتعریف و ماهیت ضمان معاوضیمبحث نخست: تعریف ضمان معاوضیمبحث دوم: ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلفتراضی و اهلیتلزوم تراضیشکل تراضیلزوم منجز بودن ضماناهلیت ضامن و طلبکارتعلیق در عقد ضمانمنابع

مقدمه تحقیق:ضمان در لغت به‌ معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید.
دو طرف عقد ضمان، ضامن و مضمون‌له هستند. مورد ضمانت باید چیزی باشد که به ذمّه تعلق گیرد و مشروط به مباشرت مدیون یا متعهد نباشد. عقد ضمان بر اساس یک رابطه قبلی که بین داین و مدیون بوده، بنا می‌شود. با عقد ضمان بر اساس نظریه فقهای شیعه، ذمّه متعهد به ذمّه ضامن منتقل می‌شود.